Techniki marketingu strategicznego

marketingTechniki te opierają się na analizach zmiennych marketingowych. Metody te pochodzą z badań rozpoczętych przez Peckhama, które przyczyniły się do zdefiniowania formuły sukcesu marketingowego. Według Peckhama reklamodawcy w pierwszych 24 miesiącach działalności określali procent nakładów na reklamę na poziomie 1-1,5 krotności udziału w rynku docelowym. Zaliczamy do tej grupy technik, wszystkie metody, korzystające z narzędzi ekonometrycznych w celu opracowania prognoz rynku. Umożliwiają one testowanie alternatyw budżetu reklamowego, przed określeniem optymalnego progu inwestycji. Przy ich pomocy próbuje się obliczyć reakcję rynku, spowodowaną przez zmianę wartości inwestycji reklamowych.

Obie techniki stosowane osobno, mają pewne ograniczenia. Techniki o charakterze finansowym postrzegają sprzedaż jako przyczynę nakładów reklamowych, a nie skutek. Powoduje to ryzyko tworzenia konserwatywnych i zachowawczych w odniesieniu do konkurencji strategii marketingowych. Natomiast techniki marketingu strategicznego wiążą się z trudnością w zastosowaniu i z pułapkami na poziomie wykonawczym.

Podczas projektowania budżetu promocyjnego należy przeanalizować wiele czynników, przede wszystkim ogólny budżet firmy, liczbę obsługiwanych rynków, potencjalną rentowność inwestycji, ustalone cele, sytuację konkurencyjną, wybrane narzędzie reklamy itd. Zasoby przedsiębiorstwa są ograniczone, a więc należy pamiętać o celach długo i krótkoterminowych, realistycznie oceniać sytuację, a przede wszystkim pracować nad budżetem twórczo.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *